Några dagar i juni 2008 i Skarsfjällets närhet.                                                        2    
       
 
         
  Vi tog en promenad i det flacka landskapet söder om Duoresbakte. Landskapet består av ett stort antal moränkullar åtskilda av kärr, småsjöar och strömmande vatten. Vi hittade ett häckande par fjällabbar.    
         
  De gamla fåglarna var mycket aggressiva och närgångna.    
         
  Varnande fjällabb nedanför Duoresbakte.    
         
  Jag tog lite snabbt en serie bilder varefter vi lämnade labbarna i fred.    
         
  Under vårt besök i området hittade vi fem par fjällabb.    
         
  Det fanns fjällämmel på platsen. Vi såg sammanlagt tre levande lämlar och dessutom ett mindre antal döda djur. På många ställen fanns rester av bon och spillningshögar.     
         
  Boet låg överst på en låg moränrygg och innehöll två ägg.    
         
  Ljungpipare finns glest men regelbundet i området. Det vemodiga lätet hörs ofta.    
         
  Ett par ljungpipare fanns nära tältet och svarade för en del av bakgrundsljuden under nätterna.    
         
  Fjällripor stöttes upp då och då men man tycker ändå inte att arten kan betraktas som vanlig. Ingen kull med ungar sågs.