Några dagar i juni 2008 i Skarsfjällets närhet.                                                       4    
       
 
         
  Vi använde en dag för att besöka sjön "inne" i Skarsfjället. På vägen dit hade vi vackra utsikter över norska fjäll. Gränsen går över fjället Gipperegaise som syns lite till höger om bildens mitt bortom den närmaste sluttningen.    
         
  Sjön ligger på 1162 m höjd över havet och är omgiven av branter på tre sidor. Man känner sig avstängd från världen här inne.    
         
  Vi var där den 27 juni och då var sjön helt isfri. Två alfåglar fanns i sjön tillsammans med tio fiskmåsar.

Det finns ingen gräsvegetation i sjön. Av detta förstår man att bilden på alfågelhannen har tagits på lägre nivå. Den fanns i en av sjöarna söder om Duoresbakte.

   
         
  Alfågel i en sjö söder om Sarvesgätno.    
         
  Under vårt besök hittade vi två par större strandpipare. Det ena paret varnade på heden intill sjön nedanför Skarsfjället.    
         
  Lena hittade ett bekvämt sittställe intill sjöns utlopp.

Enda dagen med mygg inträffade när vi besökte sjön vid Skarsfjället. Men de var inte så många så att det gjorde något.

I bakgrunden syns fjället Kejsarn.

   
         
  På bilden syns Väketjakke. I förgrunden ser man moränkullar och kärr och bäckar.    
         
  I kärren är rödbenan ganska vanlig. På ett par ställen spelade enkelbeckasin. Vi hittade inte någon dubbelbeckasin.    
         
  Trots att vi spanade av många små sjöar och vattensamlingar kunde vi bara hitta en smalnäbbad simsnäppa. Den var tursamt nog positivt inställd till fotografen.    
         
  I Sarvesgätnos södra branter pågick ett märkligt skådespel. Tre gökar jagade runt och ropade intensivt så att det ekade i branten. Efter en stund drog en av gökarna iväg mot Kejsarn.    
         
  I Sarvesgätnos brant hittade vi tre vinter-hämplingar. Sång hördes och ibland sågs de jaga runt efter varandra. Tyvärr blev det inte några bilder trots att de var väldigt nära.

En fjällvråk visade sig ovanför branten vid två tillfällen och måhända fanns ett häckande par. Det tycktes ju finnas en del lämmel i alla fall.