Några dagar i juni 2008 i Skarsfjällets närhet.                                                         
 

 

 
Lena Fjällabb Väke-tjakkes sydsida Gippere-gaise Fjällviol
Nysnö Fjällabb Ramund-berget i bak-grunden Sjön väster om Sarves-gätno  
Sarves-gätnos södra branter Fjällabb Helags-massivet Alfågel  
Nysnö på Sarves-gätno Fjällabb Fjäll-pipare Alfågel  
Nysnö i dalen upp till sjön vid Sarves-gätno Fjällabb Fjäll-pipare Större strand-pipare  
Duores-bakte med nysnö Labbo med ägg Fjäll-pipare Lena Lappspira
Norska fjäll i sydväst Fjäll-lämmel Fjäll-pipare Regnskur över Väke-tjakke Gullspira
Skars-fjället Ljung-pipare Kungsörn Rödbena Rödblära
Fjällbäck Ljung-pipare Kungsörn Smal-näbbad sim-snäppa fjällsippa
Solned-gång vid Skars-fjället Fjällripa     Gök Torvtak
Väketjakke i kvällsljus         Fjällvråk Hemåt
Karta som visar var vi befann oss             Unge av dalripa
                Storskraks-familj i Orsasjön