Några dagar i juni 2008 i Skarsfjällets närhet.                                                           3

   
       

 

         
  På ett par kilometers avstånd från lägerplatsen finns lågfjället Väketjakke. I bergets sydbrant finns vittrande klippor som tydligt visar hur berget består av lagrade bergarter. Stora rätvinkliga block har brutits loss och kanat ner i sluttningen.

I bakgrunden syns Mittåkläppen.

   
         
  Landskapet sett från övre delen av Väketjakke mot sydost. Uthuggningarna är slalombackar ovanför Ramundberget. Vi blir påminda om att civilisationen finns nära men under de fem dygnen ser vi inga andra människor i området. Vi hittar nästan inget skräp eller andra spår så området besöks inte ofta av folk. Trots den relativa närheten till vägar och bebyggelse.    
         
  Från Väketjakke får man en vacker vy mot Helagsmassivet. I förgrunden syns Mittåstötens nordöstra sluttning.    
         
  Vi har varit på Väketjakke flera gånger förut men bara sett fjällpipare vid ett tillfälle. I år fanns återigen ett exemplar högst upp på berget men inget tydde på häckning.    
         
  Vid våra tidigare besök har vi sett berglärka på bergets översta del. Det gjorde vi också nu men tyvärr blev det en mycket kort observation. Trots ett par timmars letande kunde vi inte hitta berglärkan igen. Det hade varit kul att ha fått några bilder men så blev det inte. Men fjällpiparen ville gärna vara med på bild.    
         
  Fjällpipare    
         
  Det finns i stort sett inget att gömma sig bakom men det gick ändå att komma ganska nära fjällpiparen.    
         
  Då jag gick i bergets sydsluttning för att hämta vatten till nyponsoppan skrämde jag upp en subadult kungsörn. Den satt bland klippblocken en bit ner i sluttningen.    
         
  Kungsörnen tog snabbt höjd och kretsade högre och högre och mot Ramundberget. Den uppvaktades energiskt av tre fiskmåsar.