Resa i Finland 29 juni till 13 juli 2011

roland.ylven5€telia.com                                        START

Inledning Resan dit Fåglar Helsingfors Österut   Siikalahti  Nära gränsen   Två myrar Mellersta Pyhä-Häkki Tammerfors Åbo med omnejd Resan hem

13 september 2011
 

5 juli. I närheten av Lieksa finns nationalparkerna Reposuo och Patvinsuo (suo betyder myr). Bägge består av myrmarker omgivna av talldominerande naturskog och sjöar. Fågeltorn och spångar underlättar för besökare.

Utsikt över Reposuo från fågeltornet. Nu i juli var det svårt att se fåglar men vi hittade en svartsnäppa, en lärkfalk och åtta småspovar.
 
 I bakgrunden syns sjön Pankajärvi.
Vi gick spången några kilometer samtidigt som solen gick ner.
Vid sjön låg ett storlomspar helt stilla i sommarnattsljuset.

 
Vid midnatt var vi tillbaka i fågeltornet nära parkeringsplatsen.

En bäver fick den helt stilla vattenytan i rörelse. Man kan ana den också på den övre bilden.

6 juli. Patvinsuo nationalpark ligger några mil sydost om Lieksa. Man kan köra in i parkens centrala del där det finns ett naturum med den information man behöver.

Vi åt lättlunchen vid stranden av Suomumjärvi.
 

 
Efter lunchen valde vi den spångade leden söderut.

Det var varmt och luften stod nästan stilla.


Vi såg inte mycket fåglar! Rödstjärt, gök, trädpiplärka och några överflygande korsnäbbar kan nämnas.

 Skogsreservatet Autiovaara gränsar till Patvinsuos västra gräns. Här finns en frisk högstammig granurskog med inslag av tall, asp och björk.
Reservaten var överlag väl skyltade men ibland saknade man engelsk och kanske också svensk text. Av bilderna på anslagstavlan kan vi förstå att tretåig hackspett, mindre flugsnappare och blåstjärt finns i området.
 

              
Inte heller här såg vi särskilt mycket fågel. En varmt eftermiddag i juli är ju inte den bästa tidpunkten. Rödstjärt med flygga ungar, gärdsmyg och tofsmes kan väl nämnas. Tretåig hackspett finns förstås i området och vi hittade granar med hackmärken.
 


Inslaget av asp är påtagligt.

Högstammig gran dominerar.Linnea.
Tickor.Pärlemorfjäril på parkeringsplatsens varma asfalt.
 
Hemresan gick över Kontiovaara. Här går vägen högst upp på en grusås med vackra småsjöar och myrar på sidorna. Längs vägen finns naturreservatet Pieni Ritojärvi. Läs mer på webbplatsen

utinaturen.fi